Kategoriarkiv: Uncategorized

Generalforsamling 2017

I forbindelse med Elevmødet den 21. maj afholder vi også generalforsamling kl. 10.30 for alle, der har lyst.

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet
 5. Indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring i første sætning i §10:
   Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 28 dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer.
   Dette foreslås ændret til:
   Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 28 dages varsel ved opslag på foreningens facebookside.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Elevmøde og generalforsamling 2017

Søndag den 21. maj afholder vi igen Elevmøde på Bjergsnæs Efterskole. Samme dag afholder vi kl. 10.30 også generalforsamling. Opvisningen begynder kl. 11 i Springcenteret. Find os på Facebook for at se hvilke hold, du kan opleve på dagen.

Program for Genralforsamling:
– Formandens beretning
– Godkendelse af regnskab
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Indkomne forslag
– Evt.