Elevmøde og generalforsamling 2017

Søndag den 21. maj afholder vi igen Elevmøde på Bjergsnæs Efterskole. Samme dag afholder vi kl. 10.30 også generalforsamling. Opvisningen begynder kl. 11 i Springcenteret. Find os på Facebook for at se hvilke hold, du kan opleve på dagen.

Program for Genralforsamling:
– Formandens beretning
– Godkendelse af regnskab
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Indkomne forslag
– Evt.