Generalforsamling 2017

I forbindelse med Elevmødet den 21. maj afholder vi også generalforsamling kl. 10.30 for alle, der har lyst.

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet
 5. Indkomne forslag
  • Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring i første sætning i §10:
   Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 28 dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer.
   Dette foreslås ændret til:
   Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 28 dages varsel ved opslag på foreningens facebookside.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Evt.